Drinkwater en sanitaire voorzieningen bij gezondheids- en zwangerschapscentrum Nkanu West

Drinkwater en sanitaire voorzieningen bij gezondheids- en zwangerschapscentrum Nkanu West

Dit is al het vierde project dat wij met Stichting RWF hebben gedaan. Deze organisatie richt zich voornamelijk op de aanleg van projecten in het kader van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.

Het Umuigbo Amurri gezondheids- en zwangerschapscentrum beschikte niet over een eigen waterput. De voorzieningen die er waren (regenwater uit een watertank en “voetstaptoilletten” vormden een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de lokale bevolking. De sterfte onder jonge kinderen is hoog in Nigeria als gevolg van het drinken van vervuild water.

Inmiddels is er een waterput geslagen, zijn er nieuwe toiletvoorzieningen gerealiseerd en zijn er vier watertappunten aangelegd zodat circa 2.500 omwonenden toegang hebben tot veilig drinkwater. Tevens is er een laadpunt voor de verkoop van drinkwater aan distributeurs aangelegd.

Het Hendrik van Dijk Fonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit project dat in februari 2023 is opgeleverd.

Andere projecten

Aanleg water- en sanitaire voorzieningen

Aanleg water- en sanitaire voorzieningen

Aboazor, Nigeria

De stichting Rural Women Foundation (RWF) is een kleine Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die werd opgericht als partnerorganisatie van de Nigeriaanse Rural …
Bekijk meer
Bouw en renovatie keuken bij een tweetal scholen in Ghana

Bouw en renovatie keuken bij een tweetal scholen in Ghana

In juli 2022 is gestart met de bouw van een keuken op de Mampongteng school, dit in samenwerking met ouders …
Bekijk meer
Bouw extra klaslokaal en keuken bij school

Bouw extra klaslokaal en keuken bij school

Pakau, Gambia

De bedoeling van Stichting all for Gambia is om het dorp Pakau zelfvoorzienend te maken. De stichting had al een …
Bekijk meer