Humaniforest realiseert waterproject in Kameroen

Humaniforest realiseert waterproject in Kameroen Debundscha, Kameroen

Eind 2022 is het waterproject in het dorp Debundscha in Kameroen opgeleverd. In dit dorp was geen schoon drinkwater voorhanden ondanks dat er veel regen valt. Het regenwater is er helaas vervuild door de nabijgelegen olieraffinaderij. Die zorgt voor allerlei stoffen in de lucht, samen met de actieve vulkaan Mount Cameroon,  waardoor het opvangen en gebruiken van regenwater geen optie was. Vooral op de basisschool in het dorp was de situatie zorgelijk omdat veel kinderen last hadden van diarree, tyfus en dysenterie als gevolg van het ontbreken van schoon drinkwater.

Dit waterproject was qua realisering sowieso een hele uitdaging vanwege de ligging nabij de actieve vulkaan Mount Cameroon. Uiteindelijk is succesvol door de harde grondlaag geboord naar grondwater wat aangesloten werd op een door zonne-energie aangedreven pomp. Vanuit de tank, waar het water in gepompt wordt, stroomt het drinkwater nu naar zowel een kraan op het schoolterrein als in het dorp. Zo komt de waterbron ten goede aan de schoolkinderen en de dorpsbewoners.

Stichting Hendrik van Dijk Fonds heeft dit volledige waterproject gefinancierd.

Andere projecten

Bouw kinderafdeling Unidek Children’s Ward

Bouw kinderafdeling Unidek Children’s Ward

Sumve, Tanzania

Ter gelegenheid van haar zilveren jubileum wilde Unidek een goed doel ondersteunen. De onderneming besloot dat te doen via Memisa. …
Bekijk meer
Aanleg waterput in samenwerking met Stichting Saidia

Aanleg waterput in samenwerking met Stichting Saidia

Lugula A, Tanzania

Water is van levensbelang. Daarom zullen er altijd waterputten nodig zijn om de lokale bevolking te voorzien van schoon en …
Bekijk meer
Bouw extra klaslokaal en keuken bij school

Bouw extra klaslokaal en keuken bij school

Pakau, Gambia

De bedoeling van Stichting all for Gambia is om het dorp Pakau zelfvoorzienend te maken. De stichting had al een …
Bekijk meer