Humaniforest realiseert waterproject in Kameroen

Humaniforest realiseert waterproject in Kameroen Debundscha, Kameroen

Eind 2022 is het waterproject in het dorp Debundscha in Kameroen opgeleverd. In dit dorp was geen schoon drinkwater voorhanden ondanks dat er veel regen valt. Het regenwater is er helaas vervuild door de nabijgelegen olieraffinaderij. Die zorgt voor allerlei stoffen in de lucht, samen met de actieve vulkaan Mount Cameroon,  waardoor het opvangen en gebruiken van regenwater geen optie was. Vooral op de basisschool in het dorp was de situatie zorgelijk omdat veel kinderen last hadden van diarree, tyfus en dysenterie als gevolg van het ontbreken van schoon drinkwater.

Dit waterproject was qua realisering sowieso een hele uitdaging vanwege de ligging nabij de actieve vulkaan Mount Cameroon. Uiteindelijk is succesvol door de harde grondlaag geboord naar grondwater wat aangesloten werd op een door zonne-energie aangedreven pomp. Vanuit de tank, waar het water in gepompt wordt, stroomt het drinkwater nu naar zowel een kraan op het schoolterrein als in het dorp. Zo komt de waterbron ten goede aan de schoolkinderen en de dorpsbewoners.

Stichting Hendrik van Dijk Fonds heeft dit volledige waterproject gefinancierd.

Andere projecten

Bouw polikliniek Yele

Bouw polikliniek Yele

Yele, Sierra Leone

De polikliniek is gebouwd op een al bestaand fundament van een tijdelijk noodhospitaal van UNICEF dat niet meer in gebruik …
Bekijk meer
Twee nieuwe klaslokalen voor de Nakaluba Secondary School

Twee nieuwe klaslokalen voor de Nakaluba Secondary School

Lusulu, Zimbabwe

Als gevolg van economische achterstand en maatschappelijke ongelijkheid hebben mensen in zuidelijk Afrika minder toegang tot kennis en minder mogelijkheden …
Bekijk meer
Drie klaslokalen en watertanks voor basisschool La-Atari

Drie klaslokalen en watertanks voor basisschool La-Atari

Gambaga, Ghana

Wederom een project van de organisatie World Servants. Als gevolg van de coronapandemie heeft dit project helaas flink wat vertraging …
Bekijk meer