Slaapvertrekken bij Practical Vocational Training Centre

Slaapvertrekken bij Practical Vocational Training Centre Hwidiem, Ghana

Het Practial Vocational Training Centre (vakschool) is een aantal jaren geleden opgericht om iets te doen aan de grote werkloosheid onder jongeren in Ghana. Na afloop van de leerplicht (16 jaar) verlaten veel jongeren zonder diploma helaas het middelbaar onderwijs.  Ook het gebrek aan bekwame vaklieden in de omgeving van Hwidiem was een extra motivatie om een vakschool op te richten.

Vanaf 2014 is gestart met de bouw. Inmiddels bestaat de vakschool uit acht leslokalen, drie werkplaatsen voor bouwen, houtbewerking en metaalbewerking, twee computerlokalen voor de opleiding administratieve dienstverlening, keuken, eetzaal en een kantoor.

Het Hendrik van Dijk Fonds heeft een financiële bijdrage geleverd voor fase 3 van het project. Dit betreft twee slaapvertrekken met toiletunits (opgeleverd in het najaar van 2022) zodat ook leerlingen van buiten Hwidiem onderwijs kunnen volgen op de vakschool.

Andere projecten

Renovatie waterpomp

Renovatie waterpomp

Sri Lanka

Stichting Pikaspon is geen onbekende voor het Hendrik van Dijk Fonds. Al vanaf 2008 hebben wij diverse projecten van deze …
Bekijk meer
Bouw en renovatie keuken bij een tweetal scholen in Ghana

Bouw en renovatie keuken bij een tweetal scholen in Ghana

In juli 2022 is gestart met de bouw van een keuken op de Mampongteng school, dit in samenwerking met ouders …
Bekijk meer
Sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater voor Dim-Na-Nume gezondheids- en zwangerschapscentrum

Sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater voor Dim-Na-Nume gezondheids- en zwangerschapscentrum

Nwangele, Nigeria

In 2017 en 2019 heeft het Hendrik van Dijk Fonds al eerder projecten gesteund van Stichting Rural Women Foundation. Deze …
Bekijk meer