Bouw kinderafdeling Unidek Children’s Ward

Bouw kinderafdeling Unidek Children’s Ward Sumve, Tanzania

Ter gelegenheid van haar zilveren jubileum wilde Unidek een goed doel ondersteunen. De onderneming besloot dat te doen via Memisa. “Kort nadat wij met de organisatie in contact waren getreden, kwam ons ter ore dat het toenmalige pand van de kinderafdeling van het Sumve Hospital in Tanzania in grote nood verkeerde,” aldus drs. Anton van Zeeland, destijds vice-voorzitter van de raad van bestuur van Unidek. “Nieuwbouw, zo luidde de conclusie, was in feite de beste oplossing. Toen hebben we besloten dat dát het cadeau werd dat wij ter gelegenheid van onze 25ste verjaardag via Memisa zouden schenken: een nieuw onderkomen voor de kinderafdeling van het Sumve Hospital. En dat zouden we optrekken uit bouwstenen van het materiaal dat Unidek jaarlijks in grote hoeveelheden produceert, namelijk EPS.”

Met de bouw van de kinderafdeling, die de naam Unidek Children’s Ward heeft gekregen, werd in augustus 1995 begonnen. Twee medewerkers van Unidek bouwden het ruim 600 m² grote pand in vier weken tijd op, bijgestaan door vele enthousiaste plaatselijke vaklui. De bouw van de kinderafdeling werd betaald met gelden uit het Hendrik van Dijk Fonds. Naast Unidek en haar dochterbedrijven hebben talloze relaties en medewerkers er destijds een financiële bijdrage aan geleverd.

De Unidek Children’s Ward werd in september 1998 officieel geopend. Het gebouw biedt onderdak aan 56 patiëntjes in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Jaarlijks worden er meer dan 2.000 kinderen behandeld, voornamelijk voor malaria, diarree en longontsteking. De kinderafdeling maakt deel uit van het Sumve Hospital. Dit regionale ziekenhuis, met zo’n 240 bedden en ruim 200 medewerkers, fungeert als het medisch centrum voor naar schatting 150.000 mensen. Sumve ligt in het noorden van Tanzania, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Mwanza, de op één na grootste stad van het land.

Eind 1998 ontwikkelde Unidek het idee om ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan een cd uit te brengen met liedjes van de koren die optraden tijdens de feestelijkheden rondom de officiële opening van de Unidek Children’s Ward, en de opbrengsten van die cd via Memisa ten goede te laten komen aan de kinderafdeling dan wel het Sumve Hospital. Dat idee is uitgevoerd. Begin maart 1999 zijn in de plaatselijke kerk van Sumve de opnames gemaakt. De cd bevat vijftien in het Swahili gezongen liedjes. Een groot deel daarvan werd speciaal voor Unidek en Memisa geschreven, als dank voor de geboden hulp. Mede daarom kreeg de cd de titel “Asante sana” ofwel “Dank u wel”.

In de loop van de jaren heeft het Hendrik van Dijk Fonds vele renovatie- en nieuwbouwprojecten in en rondom Sumve Hospital – klein en groot – financieel ondersteund. Het gros van deze projecten is uitgevoerd onder toezicht van de Nederlandse vrijwilligers Dirk Vink en Tineke de Groot (en deels in samenwerking met Cordaid/Memisa en de Wilde Ganzen).

In 2005 is een verzoek ontvangen voor de bouw van een wachthuis voor zwangere vrouwen. Deze aanvraag is geaccordeerd, waarna het wachthuis in 2006 is gerealiseerd. Het huis is bedoeld voor vrouwen die om medische redenen eerder naar het ziekenhuis moeten komen in afwachting van de bevalling. In het huis verdelen de vrouwen zelf de (huishoudelijke) taken. Tevens is er een groentetuin zodat ze zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Daarnaast worden deze vrouwen medisch goed in de gaten gehouden en  krijgen ze uitleg over zaken als zwangerschapkwalen, fysieke werkhouding, gezonde voeding en de verzorging van kinderen.

In 2008 is een grote onderhoudsbeurt van het kinderziekenhuis door ons bekostigd. In de gang is het dak 40 cm verhoogd voor extra ventilatie, is het muskietengaas vernieuwd en heeft alles een nieuwe verflaag gekregen. Deze werkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Het ziekenhuis kan er weer jaren tegen aan.

In juli 2012 heeft Madeleine van den Eijnde – van Dijk een bezoek gebracht aan het ziekenhuis en heeft tevens de huidige uitstaande aanvraag van een nieuwe operatiecomplex beoordeeld en goedgekeurd. Daarnaast is de aanvraag bij de Wilde Ganzen om de financiële bijdrage te verdubbelen geaccordeerd zodat binnenkort gestart zal worden met de bouw van een nieuw operatiecomplex bij het ziekenhuis in Sumve.

Andere projecten

Renovatie toiletten weeshuis Tulip Garden Home

Renovatie toiletten weeshuis Tulip Garden Home

Andhra Pradesh, India

Kinderen met HIV of aids worden in de regio Andhra Pradesh in India nog steeds niet geaccepteerd. Ze worden door …
Bekijk meer
Renovatie van praktijkruimte in samenwerking met Stichting Young Africa

Renovatie van praktijkruimte in samenwerking met Stichting Young Africa

Gaborone, Botswana

De stichting Young Africa heeft als doel jongeren in staat te stellen hun eigen toekomst te bepalen, ze investeert in …
Bekijk meer
Vocational Training school

Vocational Training school

Baddegama, Sri Lanka

Het Hendrik van Dijk fonds is in contact gekomen met Pieter van de Laar van de stichting Pikaspon. De stichting …
Bekijk meer