Financieel

Het Hendrik van Dijk Fonds heeft een strikt beloningsbeleid. Alle bestuursleden ontvangen geen beloning voor de geleverde diensten teneinde zoveel mogelijk budget te genereren voor de doelstellingen waarvoor de stichting in leven is geroepen.

Actueel verslag & balans

Om inzicht te krijgen kunt u hieronder de financiën van de stichting inzien.

Stichting Hendrik van Dijk Fonds is onder nummer 41093187 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant.

IBAN: NL49 RABO 0105 2821 97
BIC: RABONL2U
Fiscaal nr: 8032.41.574

ANBI status

De stichting Hendrik van Dijk fonds heeft een ANBI (Algemeen Nut Beoogde instelling)-status. Dit houdt in dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, waaronder:

  • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
  • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst;
  • voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.