Het Hendrik van Dijk Fonds heeft als missie een wezenlijke en controleerbare bijdrage te leveren aan bouwkundige en infrastructurele projecten voor algemeen nut in derdewereldlanden. Het fonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door financiële middelen, kennis en materialen ter beschikking te stellen.

Het Hendrik van Dijk Fonds steunt graag initiatieven die voldoen aan haar missie. Een aanvraag voor een (financiële) bijdrage dient vergezeld te gaan van een concreet projectplan. Dat bevat minimaal een duidelijk kostenoverzicht met goed onderbouwde kostenposten en een globale tijdsplanning.

Het fonds verwerft haar inkomsten door donaties van (de bedrijven van) de familie Van Dijk en haar vrienden en relaties. Draag jij het Hendrik van Dijk fonds ook een warm hart toe? Jouw bijdrage is welkom.